Cydlynydd cynhyrchiad / ymchwilydd

Mai 13, 2021

Mae Cynyrchiadau Twt yn chwilio am gydlynydd / ymchwilydd i weithio ar gyfres 2 o ‘Caru Canu a Stori’ ar gyfer Cyw / S4C.

Bydd tua 15 diwrnod o waith dros gyfnod o 5 wythnos o ganol Mehefin at ganol mis Gorffennaf.

Byddi’n gweithio o adre ond bydd gofyn i ti fod ar gael ar gyfer 5 niwrnod o ffilmio mewn stiwdio yn y Barri, Bro Morgannwg.

Y prif ddyletswyddau fydd paratoi sgriptiau ar gyfer mynd i’r stiwdio, trefnu propiau, logio siots ar leoliad a pharatoi ffurflenni metadata.

Bydd gwaith achlysurol arall hefyd.

Os oes gen ti brofiad yn y maes a diddordeb yn y gwaith, anfona dy CV at

info@twtproductions.cymru

Mae rhai o benodau cyfres 1 ar gael i’w gwylio yma:

https://www.s4c.cymru/clic/programme/809182132