Mae’n wythnos FAWR!

Hyd 26, 2021

Ydy, mae hi’n wythnos fawr i blant bach a mawr, gyda Hanner Tymor yr Hydref a Chalan Gaeaf ar y gorwel. Mae hi’n wythnos fawr y gynhyrchiadau Twt hefyd, gyda dwy o’n cyfresi ni’n dechrau ar Cyw.

Bydd Caru Canu’n dechrau am 7 bore Mawrth hydref 26ain, gyda 12 o ganeuon meithrin traddodiadol a chyfoes.

Mae caneuon newydd sbon Caru Canu nawr ar Spotify

Gallwch chi wylio holl ganeuon y gyfres hon a’r rhai blaenorol – 52 cân – ar Youtube!

https://www.youtube.com/channel/UCf8is_1S-uoq6-WeFCTKJlQ

Bydd Cari nôl gyda chyfres 2 a Caru Canu a Stori am 7:20 bore Mercher y 27ain. Felly os yw eich plant chi’n dwlu ar glywed stori a’n caru canu chanu caneuon, Cyw yw’r lle i fod!