Noswyl Nadolig

Am 09:45 ar noswyl y Nadolig, bydd  pennod arbennig o Oli Wyn yn cael ei darlledu ar Cyw.

Yn y bennod hon, bydd Oli Wyn a rhai o ddisgyblion blwyddyn 1 a 2 Ysgol Glan Morfa yng Nghaerdydd yn cymryd golwg agosach ar sut aeth Cyngor Caerdydd ati i addurno canol y ddinas.

Roedd hi’n bleser ffilmio gyda’n criw ifanc ni ac fe ganon nhw’n wych o flaen y Castell – er ei bod hi’n oer iawn!

Shane the Chef ar S4C

Mae’r cartŵn poblogaidd, ’Shane The Chef’ yn dod i wasanaeth Cyw ac rydym ni’n falch iawn o weithio gyda’r Cwmni cynhyrchu, Ho Ho Entertainment ar fersiynu’r gyfres hon i’r Gymraeg.

Rydym wedi castio 4 actor ifanc talentog tu hwnt ac ymysg yr oedolion mae rhai o leiswyr gorau’r genedl (dweud mawr!) : Steffan Rhodri; Eiry Thomas;  Geraint Morgan a Siôn Pritchard.

Bydd ‘Siôn y Chef” ar y sgrîn yn 2019.

Cyfres 2 o Oli Wyn

Ry’ ni’n falch iawn o fod wedi derbyn ail gomisiwn o’r gyfres feithrin am gerbydau, ‘Oli Wyn’.

Mae’r ffilmio wedi cychwyn eisoes a bydd yn parhau tan fis Tachwedd. Trên Bach yr Wyddfa, Tramffordd y Gogarth a thancer laeth Hufenfa De Arfon oedd y rhaglenni cyntaf i ni eu ffilmio.

Diolch i storm Helene, doedd  y tywydd ddim yn wych,  ond roedd y croeso gan bawb yn gynnes iawn!

Castio a Chynhyrchu

Cyfnod o gastio a chynhyrchu buodd hi’r Gwanwyn yma gan ddechrau gyda chastio chwe disgybl ysgol i gymryd rhan mewn cyfres o ffilmiau yn cynnig syniadau ar dechnegau adolygu TGAU.

Unwaith eto, mae’n fy rhyfeddu cymaint o dalent naturiol sydd ymysg disgyblion ysgolion Cymru. Ar gyfer y prosiect yma, daeth disgyblion 6ed dosbarth ynghyd o ysgolion Glantâf, Llanhari, Maes y Gwendraeth, Maes Garmon a Morgan Llwyd i gymryd rhan ym mhrosiect #meddwlarwaith i gwmni Grain Media a BBC Bitesize. 

O addysg academaidd i addysg iechyd. Yn gweithio i Cracking Productions, bum yn castio ac yn cynhyrchu cyfres o ffilmiau hyfforddi CPR i Sefydliad y Galon. Y cyflwynwyr aml ddawn, Miriam Isaac ac Alun Williams oedd wrth y llyw.