Bwrw Glaw yn Sobor Iawn!

Gyda thywydd drwg a neb awydd mynd allan i ffilmio, ry’ ni’n falch iawn mai castio a chyfarwyddo llais sydd wedi’n cadw ni’n brysur dros yr wythnosau diwethaf a hynny i JM Creative, Llywodraeth Cymru, Booktrust Cymru a BBC Addysg. Ry’ ni wedi darllen llyfrau hyfryd, dysgu am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac am lwyth o bethau TGAU – mae pob diwrnod yn gyfle i ddysgu…er ddim i bob aelod o dîm cynyrchiadau Twt!

Dal i Garu Canu!

Ni’n dal i Garu Canu!

Ry’ ni wrth ein boddau ac wedi cyffroi’n lan fod S4C wedi comisiynu rhagor o benodau o’r gyfres hwiangerddi poblogaidd Caru Canu. Mae’r tîm wrthi’n sgwennu sgriptiau, trefnu alawon ac animeiddio 20 pennod newydd sbon. Fydd y cyfan ar Cyw ddiwedd y flwyddyn….

Tan hynny, dyma flas ar ganeuon cyfres 1:

Ffilmiau Hyfforddi ar gyfer Booktrust Cymru

Braf oedd cael cyfle unwaith eto i weithio gyda Booktrust Cymru. Ry’ ni wrth ein boddau’n gweithio gyda nhw yn recordio llyfrau a rhigymau ar gyfer gwefan y Booktrust, ond tro ‘ma, fe fentrom ni o’r stiwdio recordio ac i’r ‘byd go iawn’ i ffilmio pytiau o gyngor ar gyfer ymwelwyr iechyd, a hynny’n Gymraeg ac yn Saesneg.

Caneuon Hyfryd Caru Canu nawr ar youtube

Cyfle i gyd-ganu caneuon hyfryd Caru Canu ar youtube!

Mae modd gwylio a chyd-ganu holl ganeuon y gyfres hyfryd hon ar youtube. Mae 10 cân ar lein yn awr a bydd 10 arall yn dilyn yn fuan.

Mwynhewch!