Beth Rydym Wedi Bod Yn Gwneud..

Merched Mawreddog

Wythnos yma (Ionawr 7fed), mae BBC Cymru’n dathlu pump o  Ferched Mawreddog Cymru ac yn trafod yr effaith gafodd pob un ar y Gymru fodern. Ynghyd â’r ffilmiau creodd Parasol Films ar gyfer y brif amserlen, roedd y BBC yn awyddus i greu cynnwys i blant. Gweithiom ni gyda thîm BBC Cymru i greu ffilmiau archif byrion wedi eu cynhyrchu’n arbennig ar gyfer plant cynradd, cyfnod allweddol 2. Mae’r ffilmiau yma’n rhoi’r menywod arbennig yma yng nghyd – destun hanes Cymru rhwng diwedd y 19eg a’r presennol.

Noswyl Nadolig

Am 09:45 ar noswyl y Nadolig, bydd  pennod arbennig o Oli Wyn yn cael ei darlledu ar Cyw.

Yn y bennod hon, bydd Oli Wyn a rhai o ddisgyblion blwyddyn 1 a 2 Ysgol Glan Morfa yng Nghaerdydd yn cymryd golwg agosach ar sut aeth Cyngor Caerdydd ati i addurno canol y ddinas.

Roedd hi’n bleser ffilmio gyda’n criw ifanc ni ac fe ganon nhw’n wych o flaen y Castell – er ei bod hi’n oer iawn!

Shane the Chef ar S4C

Mae’r cartŵn poblogaidd, ’Shane The Chef’ yn dod i wasanaeth Cyw ac rydym ni’n falch iawn o weithio gyda’r Cwmni cynhyrchu, Ho Ho Entertainment ar fersiynu’r gyfres hon i’r Gymraeg.

Rydym wedi castio 4 actor ifanc talentog tu hwnt ac ymysg yr oedolion mae rhai o leiswyr gorau’r genedl (dweud mawr!) : Steffan Rhodri; Eiry Thomas;  Geraint Morgan a Siôn Pritchard.

Bydd ‘Siôn y Chef” ar y sgrîn yn 2019.

Cyfres 2 o Oli Wyn

Ry’ ni’n falch iawn o fod wedi derbyn ail gomisiwn o’r gyfres feithrin am gerbydau, ‘Oli Wyn’.

Mae’r ffilmio wedi cychwyn eisoes a bydd yn parhau tan fis Tachwedd. Trên Bach yr Wyddfa, Tramffordd y Gogarth a thancer laeth Hufenfa De Arfon oedd y rhaglenni cyntaf i ni eu ffilmio.

Diolch i storm Helene, doedd  y tywydd ddim yn wych,  ond roedd y croeso gan bawb yn gynnes iawn!