Beth Rydym Wedi Bod Yn Gwneud..

Dathlu Wythnos Llyfrgelloedd gyda Booktrust Cymru

Wyddoch chi mai Hydref 3-9 yw Wythnos Llyfrgelloedd? Fel mae’n digwydd, cawsom ni’r pleser o ddathlu llyfrgelloedd gwych Cymru drwy ffilmio Dafydd Lennon, cyflwynydd newydd Cyw yn darllen un o lyfrau cynllun ‘Pori Drwy Stori’ Booktrust Cymru, ‘Yr Arth a’i Llyfr Arbennig’ yn Hwb Ystum Taf, Caerdydd.

Lleoliad gwych, tîm cyfeillgar, coffi arbennig a darlleniad hyfryd – am ffordd wych i dreulio bore gwyntog, hydrefol.

Bydd y ffilm ar lein yn fuan.

 

Castio a Lleisio

Pan mae’r haul yn gwenu, ble gwell i fynd na’r….bwth lleisio!

Fis yma, ry’n ni wedi bod yn ffodus iawn i weithio gyda chleientiaid cyfarwydd â rhai newydd.

Unwaith eto, Roedd hi’n bleser gweithio gyda Ho Ho Entertainment yn castio ac yn cyfarwyddo llais ar gyfer ffilm fer i hyrwyddo eu cyfres newydd, Toddler Time.

Mae Ho Ho wedi partneru gyda chrëwr y gyfres, Gail Penston, i ddatblygu ei chyfres llyfrau llwyddiannus mewn i gyfres animeiddiedig. Bydd y ffilm yn cael ei hanimeiddio gan gwmni Bumpy Box, a bydd yn barod mewn pryd i’w wylio yn y Gwŷl Cyfryngau Plant, y CMC yn Sheffield fis Gorffennaf.

Roedd hi’n bleser gweithio gyda chwmni sy’n newydd i ni, Pukka Films, ar ddwy ffilm ar gyfer Gwasanaeth Erlyn y Goron. Twt oedd yn gyfrifol am addasu’r sgriptiau o Saesneg i Gymraeg, castio a chyfarwyddo’r lleisio. Diolch i ‘lais’ y ffilmiau, Mali Harris am ei gwaith lleisio celfydd.

Mae’n wythnos FAWR!

Ydy, mae hi’n wythnos fawr i blant bach a mawr, gyda Hanner Tymor yr Hydref a Chalan Gaeaf ar y gorwel. Mae hi’n wythnos fawr y gynhyrchiadau Twt hefyd, gyda dwy o’n cyfresi ni’n dechrau ar Cyw.

Bydd Caru Canu’n dechrau am 7 bore Mawrth hydref 26ain, gyda 12 o ganeuon meithrin traddodiadol a chyfoes.

Mae caneuon newydd sbon Caru Canu nawr ar Spotify

https://open.spotify.com/album/50c7z2dDuWWWPRXyxTlhz2?si=PqN2JVmbQ6isQ7SSZFfn3Q

Gallwch chi wylio holl ganeuon y gyfres hon a’r rhai blaenorol – 52 cân – ar Youtube!

Bydd Cari nôl gyda chyfres 2 a Caru Canu a Stori am 7:20 bore Mercher y 27ain. Felly os yw eich plant chi’n dwlu ar glywed stori a’n caru canu chanu caneuon, Cyw yw’r lle i fod!