Beth Rydym Wedi Bod Yn Gwneud..

Dysgu Gartref

Yn dilyn cyfnod o weithio ar gynnwys Bitesize ar ddechrau’r pandemig yng ngwanwyn a haf 2020, roedd hi’n bleser cael gweithio unwaith eto ar gynnwys i helpu plant ddysgu gartre. 

Tro ‘ma, cawsom y pleser o becynnu cynnwys ar gyfer gwasanaeth ‘Dysgu Gartref’ Bitesize, i’w darlledu ar S4C. Mae adnoddau Bitesize yn du hwnt o ddefnyddiol i blant o bob oedran ac roedd yn wych eu gweld ar gael am y tro cyntaf yn Gymraeg ar S4C ac iplayer y BBC.

Gyrfa Portffolio yn y Celfyddydau Gweledol

Yn ddiweddar, gweithiodd Cynyrchiadau Twt gyda Chyngor Celfyddydau Cymru i greu PDF rhyngweithiol i gynnal 30 o ffilmiau yn rhoi cyhoeddusrwydd i’r llu o gyfleoedd gwych sydd ar gael i bobl ifanc yn y celfyddydau gweledol.

Dewisodd y Cyngor Celfyddydau 15 o bobl greadigol i ffilmio eu hunain yn siarad am eu gwaith. Yr her i ni oedd gweithio gyda’r bobl dalentog yma ar eu cynnwys ac annog eu sgiliau ffilmio.

Cynhyrchwyd 2 PDF; un Gymraeg ac un Saesneg ac is- deitlwyd yr holl ffilmiau.

Dyluniwyd y PDF gan Gafyn Jones yn Mwstard a golygwyd y Ffilmiau gan Scott Phillips yn Next Level Production.

 

Cynhyrchodd Twt promo aml-blatfform i gyd-fynd â’r ymgyrch

 

Cyfres newydd o Caru Canu ar Cyw

Ji Geffyl Bach;  Mi Welais Long yn Hwylio; Pen, Ysgwyddau, Coesau Traed; Bili Broga…Os ydych chi a’ch plant yn mwynhau gwrando a gwylio hwiangerddi a chaneuon meithrin cyfoes a thraddodiadol, ry’ chi’n siŵr o fwynhau’r gyfres newydd o Caru Canu!

Wedi ei hanimeiddio’n hyfryd gan Picl Animation a Myfyrwyr Prifysgol Met Caerdydd, mae cyfle i wylio’r gyfres bore Mercher ar Cyw neu unrhyw dro ar Clic a’r iplayer.

Mae 10 o ganeuon y gyfres bellach ar YouTube a rhagor i ddilyn fis nesa’.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLO-DjoHO6NpjjSSvztGRqz-FyKznt4oP5

Chons da, Kara Kana

 

Mae Tîm Cynyrchiadau Twt ar ben eu digon! Mae rhai o ganeuon meithrin a hwiangerddi’r gyfres boblogaidd, Caru Canu wedi eu prynu gan Skrin Kernow. Bydd modd felly i chi wrando ar rai och hoff ganeuon Meithrin Cymraeg yn cael eu canu yng Nghernyweg cyn hir.

Diolch i Denzil Monk, o gwmni  Bosena, bydd 5 cân or gyfres yn ymddangos ar Vimeo fel rhan o ddathliadau Wythnos Siarad Cernyweg, fydd yn digwydd rhwng Mehefin 20-28.

https://vimeo.com/showcase/tk

Chons da” gydar wythnos!