Beth Rydym Wedi Bod Yn Gwneud..

Cyfres newydd o Caru Canu ar Cyw

Ji Geffyl Bach;  Mi Welais Long yn Hwylio; Pen, Ysgwyddau, Coesau Traed; Bili Broga…Os ydych chi a’ch plant yn mwynhau gwrando a gwylio hwiangerddi a chaneuon meithrin cyfoes a thraddodiadol, ry’ chi’n siŵr o fwynhau’r gyfres newydd o Caru Canu!

Wedi ei hanimeiddio’n hyfryd gan Picl Animation a Myfyrwyr Prifysgol Met Caerdydd, mae cyfle i wylio’r gyfres bore Mercher ar Cyw neu unrhyw dro ar Clic a’r iplayer.

Mae 10 o ganeuon y gyfres bellach ar YouTube a rhagor i ddilyn fis nesa’.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLO-DjoHO6NpjjSSvztGRqz-FyKznt4oP5

Chons da, Kara Kana

 

Mae Tîm Cynyrchiadau Twt ar ben eu digon! Mae rhai o ganeuon meithrin a hwiangerddi’r gyfres boblogaidd, Caru Canu wedi eu prynu gan Skrin Kernow. Bydd modd felly i chi wrando ar rai och hoff ganeuon Meithrin Cymraeg yn cael eu canu yng Nghernyweg cyn hir.

Diolch i Denzil Monk, o gwmni  Bosena, bydd 5 cân or gyfres yn ymddangos ar Vimeo fel rhan o ddathliadau Wythnos Siarad Cernyweg, fydd yn digwydd rhwng Mehefin 20-28.

https://vimeo.com/showcase/tk

Chons da” gydar wythnos!

Bwrw Glaw yn Sobor Iawn!

Gyda thywydd drwg a neb awydd mynd allan i ffilmio, ry’ ni’n falch iawn mai castio a chyfarwyddo llais sydd wedi’n cadw ni’n brysur dros yr wythnosau diwethaf a hynny i JM Creative, Llywodraeth Cymru, Booktrust Cymru a BBC Addysg. Ry’ ni wedi darllen llyfrau hyfryd, dysgu am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac am lwyth o bethau TGAU – mae pob diwrnod yn gyfle i ddysgu…er ddim i bob aelod o dîm cynyrchiadau Twt!

Dal i Garu Canu!

Ni’n dal i Garu Canu!

Ry’ ni wrth ein boddau ac wedi cyffroi’n lan fod S4C wedi comisiynu rhagor o benodau o’r gyfres hwiangerddi poblogaidd Caru Canu. Mae’r tîm wrthi’n sgwennu sgriptiau, trefnu alawon ac animeiddio 20 pennod newydd sbon. Fydd y cyfan ar Cyw ddiwedd y flwyddyn….

Tan hynny, dyma flas ar ganeuon cyfres 1: