Beth Rydym Wedi Bod Yn Gwneud..

Chons da, Kara Kana

 

Mae Tîm Cynyrchiadau Twt ar ben eu digon! Mae rhai o ganeuon meithrin a hwiangerddi’r gyfres boblogaidd, Caru Canu wedi eu prynu gan Skrin Kernow. Bydd modd felly i chi wrandoar rai och hoff ganeuon Meithrin Cymraeg yn cael eu canu yng Nghernyweg cyn hir.

Diolch i Denzil Monk, o gwmni  Bosena, bydd 5 cân or gyfres yn ymddangos ar Vimeo fel rhan o ddathliadau Wythnos Siarad Cernyweg, fydd yn digwydd rhwng Mehefin 20-28.

https://vimeo.com/showcase/tk

Chons da” gydar wythnos!

Bwrw Glaw yn Sobor Iawn!

Gyda thywydd drwg a neb awydd mynd allan i ffilmio, ry’ ni’n falch iawn mai castio a chyfarwyddo llais sydd wedi’n cadw ni’n brysur dros yr wythnosau diwethaf a hynny i JM Creative, Llywodraeth Cymru, Booktrust Cymru a BBC Addysg. Ry’ ni wedi darllen llyfrau hyfryd, dysgu am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac am lwyth o bethau TGAU – mae pob diwrnod yn gyfle i ddysgu…er ddim i bob aelod o dîm cynyrchiadau Twt!

Dal i Garu Canu!

Ni’n dal i Garu Canu!

Ry’ ni wrth ein boddau ac wedi cyffroi’n lan fod S4C wedi comisiynu rhagor o benodau o’r gyfres hwiangerddi poblogaidd Caru Canu. Mae’r tîm wrthi’n sgwennu sgriptiau, trefnu alawon ac animeiddio 20 pennod newydd sbon. Fydd y cyfan ar Cyw ddiwedd y flwyddyn….

Tan hynny, dyma flas ar ganeuon cyfres 1:

Ffilmiau Hyfforddi ar gyfer Booktrust Cymru

Braf oedd cael cyfle unwaith eto i weithio gyda Booktrust Cymru. Ry’ ni wrth ein boddau’n gweithio gyda nhw yn recordio llyfrau a rhigymau ar gyfer gwefan y Booktrust, ond tro ‘ma, fe fentrom ni o’r stiwdio recordio ac i’r ‘byd go iawn’ i ffilmio pytiau o gyngor ar gyfer ymwelwyr iechyd, a hynny’n Gymraeg ac yn Saesneg.