Beth Rydym Wedi Bod Yn Gwneud..

Dal i Garu Canu!

Ni’n dal i Garu Canu!

Ry’ ni wrth ein boddau ac wedi cyffroi’n lan fod S4C wedi comisiynu rhagor o benodau o’r gyfres hwiangerddi poblogaidd Caru Canu. Mae’r tîm wrthi’n sgwennu sgriptiau, trefnu alawon ac animeiddio 20 pennod newydd sbon. Fydd y cyfan ar Cyw ddiwedd y flwyddyn….

Tan hynny, dyma flas ar ganeuon cyfres 1:

Ffilmiau Hyfforddi ar gyfer Booktrust Cymru

Braf oedd cael cyfle unwaith eto i weithio gyda Booktrust Cymru. Ry’ ni wrth ein boddau’n gweithio gyda nhw yn recordio llyfrau a rhigymau ar gyfer gwefan y Booktrust, ond tro ‘ma, fe fentrom ni o’r stiwdio recordio ac i’r ‘byd go iawn’ i ffilmio pytiau o gyngor ar gyfer ymwelwyr iechyd, a hynny’n Gymraeg ac yn Saesneg.

Caneuon Hyfryd Caru Canu nawr ar youtube

Cyfle i gyd-ganu caneuon hyfryd Caru Canu ar youtube!

Mae modd gwylio a chyd-ganu holl ganeuon y gyfres hyfryd hon ar youtube. Mae 10 cân ar lein yn awr a bydd 10 arall yn dilyn yn fuan.

Mwynhewch!

Caru Canu ar Cyw

Bydd Caru Canu’n darlledu’n wythnosol o Awst 28ain

Mae’r gyfres animeiddiedig hyfryd hon yn cynnig cyfle i wylio a chanu caneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes wrth ddysgu am anifeiliaid, ystumiau, cyfri a’r tywydd. Ac i’r rhai sydd angen ‘amser tawel’, mae ‘na hwiangerddi i’w helpu cysgu hefyd! 

Mae Cynyrchiadau Twt wedi bod yn lwcus iawn i gael caniatâd i ddefnyddio tecstilau hyfryd Melin Tregwynt i roi gwedd wahanol iawn i’r gyfres. 

Cwmni Hurst Animation oedd yn gyfrifol am gynllunio a storifyrddio’r gyfres a Gary Hurst oedd y cyfarwyddwr.

Rydym yn falch o fod wedi rhoi’r cyfle i fyfyrwyr Cwrs BA Animeiddio Prifysgol Met Caerdydd i weithio ar rai penodau dan ofal cwmni ifanc lleol, Picl animation. Benthycodd Tom Blumberg, Daniel Lloyd, Elain Llwyd, Miriam Isaac a Mabli Tudur eu lleisiau hyfryd a threfnwyd y caneuon gan yr aml ddawnus Dyfan Jones.