Beth Rydym Wedi Bod Yn Gwneud..

Cydlynydd cynhyrchiad / ymchwilydd

Mae Cynyrchiadau Twt yn chwilio am gydlynydd / ymchwilydd i weithio ar gyfres 2 o ‘Caru Canu a Stori’ ar gyfer Cyw / S4C.

Bydd tua 15 diwrnod o waith dros gyfnod o 5 wythnos o ganol Mehefin at ganol mis Gorffennaf.

Byddi’n gweithio o adre ond bydd gofyn i ti fod ar gael ar gyfer 5 niwrnod o ffilmio mewn stiwdio yn y Barri, Bro Morgannwg.

Y prif ddyletswyddau fydd paratoi sgriptiau ar gyfer mynd i’r stiwdio, trefnu propiau, logio siots ar leoliad a pharatoi ffurflenni metadata.

Bydd gwaith achlysurol arall hefyd.

Os oes gen ti brofiad yn y maes a diddordeb yn y gwaith, anfona dy CV at info@twtproductions.cymru

Mae rhai o benodau cyfres 1 ar gael i’w gwylio yma:

https://www.s4c.cymru/clic/programme/809182132

 

Dysgu Gartref

Yn dilyn cyfnod o weithio ar gynnwys Bitesize ar ddechrau’r pandemig yng ngwanwyn a haf 2020, roedd hi’n bleser cael gweithio unwaith eto ar gynnwys i helpu plant ddysgu gartre. 

Tro ‘ma, cawsom y pleser o becynnu cynnwys ar gyfer gwasanaeth ‘Dysgu Gartref’ Bitesize, i’w darlledu ar S4C. Mae adnoddau Bitesize yn du hwnt o ddefnyddiol i blant o bob oedran ac roedd yn wych eu gweld ar gael am y tro cyntaf yn Gymraeg ar S4C ac iplayer y BBC.

Gyrfa Portffolio yn y Celfyddydau Gweledol

Yn ddiweddar, gweithiodd Cynyrchiadau Twt gyda Chyngor Celfyddydau Cymru i greu PDF rhyngweithiol i gynnal 30 o ffilmiau yn rhoi cyhoeddusrwydd i’r llu o gyfleoedd gwych sydd ar gael i bobl ifanc yn y celfyddydau gweledol.

Dewisodd y Cyngor Celfyddydau 15 o bobl greadigol i ffilmio eu hunain yn siarad am eu gwaith. Yr her i ni oedd gweithio gyda’r bobl dalentog yma ar eu cynnwys ac annog eu sgiliau ffilmio.

Cynhyrchwyd 2 PDF; un Gymraeg ac un Saesneg ac is- deitlwyd yr holl ffilmiau.

Dyluniwyd y PDF gan Gafyn Jones yn Mwstard a golygwyd y Ffilmiau gan Scott Phillips yn Next Level Production.

 

Cynhyrchodd Twt promo aml-blatfform i gyd-fynd â’r ymgyrch