Beth Rydym Wedi Bod Yn Gwneud..

Castio a Chynhyrchu

Cyfnod o gastio a chynhyrchu buodd hi’r Gwanwyn yma gan ddechrau gyda chastio chwe disgybl ysgol i gymryd rhan mewn cyfres o ffilmiau yn cynnig syniadau ar dechnegau adolygu TGAU.

Unwaith eto, mae’n fy rhyfeddu cymaint o dalent naturiol sydd ymysg disgyblion ysgolion Cymru. Ar gyfer y prosiect yma, daeth disgyblion 6ed dosbarth ynghyd o ysgolion Glantâf, Llanhari, Maes y Gwendraeth, Maes Garmon a Morgan Llwyd i gymryd rhan ym mhrosiect #meddwlarwaith i gwmni Grain Media a BBC Bitesize. 

O addysg academaidd i addysg iechyd. Yn gweithio i Cracking Productions, bum yn castio ac yn cynhyrchu cyfres o ffilmiau hyfforddi CPR i Sefydliad y Galon. Y cyflwynwyr aml ddawn, Miriam Isaac ac Alun Williams oedd wrth y llyw.

Oli Wyn – cyfres newydd sbon ar Cyw

Mae criw cynyrchiadau Twt wedi bod yn brysur yn paratoi cyfres newydd sbon o’r enw Oli Wyn i Cyw. Cyfres am gerbydau o bob math yw hi wedi ei chyflwyno gan byped o’r enw Oli Wyn a leisir a phypedir gan yr actor profiadol, Meilyr Siôn

Ry’ ni wedi teithio ar hyd a lled Cymru’n ffilmio cerbydau fel Hoist Gychod yn Aberdaugleddau, Trên Stem ac Injan Dân yn Aberystwyth, JCB yng Nghasnewydd, Lori Gludo Ceir yn Abertawe a llwyth mwy.

Lwyddon ni osgoi tywydd mawr y gaeaf…tan i ni gyrraedd ein cyfnod stiwdio. Bu rhaid canslo’r diwrnod cynta’ oherwydd yr eira! Ond, chwarae teg i’r tîm, lwyddodd pawb gyrraedd y diwrnod canlynol – ffiw!

Bydd y gyfres yn cael ei darlledu ar ddyddiau Gwener o Fawrth 30ain, 2018

 

Mystery Soup!

18 mis wedi i CBBC a BBCWW lansio cystadleuaeth arloesol  Anim8 i ddod o hyd i gyfres gomedi newydd sbon ar gyfer CBBC a’r farchnad ryngwladol, mae Mystery Soup yn barod ar gyfer pitsio.

Siwan oedd Rheolwr Prosiect y fenter, ble gwelwyd yn agos i 300 o syniadau’n cael eu cynnig. Ar ôl cyfnod o asesu ac yna datblygu 12 prosiect, penderfynwyd ar gyfres gomedi wedi ei lleoli mewn ysgol sydd wedi ei adeiladu ar rifft. Cwmni newydd sbon o’r enw Hanifold Ltd sy’ tu ôl i’r syniad. Wedi cyfnod o ddatblyglu pellach, gyda Siwan yn cynhyrchu a Jam media yn Melfast yn animeddio, mae promo, dwy sgript a beibl wedi eu cwblhau.