Beth Rydym Wedi Bod Yn Gwneud..

Caru Canu ar Cyw

Bydd Caru Canu’n darlledu’n wythnosol o Awst 28ain

Mae’r gyfres animeiddiedig hyfryd hon yn cynnig cyfle i wylio a chanu caneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes wrth ddysgu am anifeiliaid, ystumiau, cyfri a’r tywydd. Ac i’r rhai sydd angen ‘amser tawel’, mae ‘na hwiangerddi i’w helpu cysgu hefyd! 

Mae Cynyrchiadau Twt wedi bod yn lwcus iawn i gael caniatâd i ddefnyddio tecstilau hyfryd Melin Tregwynt i roi gwedd wahanol iawn i’r gyfres. 

Cwmni Hurst Animation oedd yn gyfrifol am gynllunio a storifyrddio’r gyfres a Gary Hurst oedd y cyfarwyddwr.

Rydym yn falch o fod wedi rhoi’r cyfle i fyfyrwyr Cwrs BA Animeiddio Prifysgol Met Caerdydd i weithio ar rai penodau dan ofal cwmni ifanc lleol, Picl animation. Benthycodd Tom Blumberg, Daniel Lloyd, Elain Llwyd, Miriam Isaac a Mabli Tudur eu lleisiau hyfryd a threfnwyd y caneuon gan yr aml ddawnus Dyfan Jones.

Diawl o Ddêt

Pwy sy’n cofio’r straeon caru mewn cylchgronau fel Jackie a Mizz? Wel, dyna sail 3 sgets gomedi am y sîn ddêtio gan Aled Richard ac Esyllt Sears. Wedi ei greu mewn steil photo story,  bydd Diawl o Ddêt yn ymddangos fel rhan o wasanaeth comedi newydd S4C fydd ar gael i’w wylio ar draws platfformau digidol y sianel dros yr haf.

Ry’n ni’n ‘Canu’, diolch i gomisiwn newydd sbon

Mae’n Wanwyn ac wrth i’r blodau flaguro a’r adar nythu mae Cynyrchiadau Twt hefyd yn brysur ar gomisiwn newydd sbon i S4C.

Cyfres o 20 o hwiangerddi wedi eu hanimeiddio yw ‘Canu’.  Bydd y gyfres a’r Caneuon yn lansio ar Cyw ac youtube yn yr Hydref.

Yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Mudiad Meithrin a Booktrust Cymru, bydd y gyfres yn gyfuniad o hwiangerddi traddodiadol a chyfoes. 

Mae’n bleser gennym weithio gyda Picl Animation a myfyrwyr Prifysgol y Met yng Nghaerdydd. Hurst Animation sy’n gyfrifol am storifyrddio a chyfarwyddo’r ffilmiau a Dyfan Jones yw’r cyfarwyddwr cerdd.

Mawr yw ein diolch hefyd i Felin Tregwynt ar roi caniatâd i ni ddefnyddio eu tecstilau eiconig ar gyfer ein cefndiroedd.  Dyma enghraifft o’r gân, ‘Oes Gafr Eto?’

Merched Mawreddog

Wythnos yma (Ionawr 7fed), mae BBC Cymru’n dathlu pump o  Ferched Mawreddog Cymru ac yn trafod yr effaith gafodd pob un ar y Gymru fodern. Ynghyd â’r ffilmiau creodd Parasol Films ar gyfer y brif amserlen, roedd y BBC yn awyddus i greu cynnwys i blant. Gweithiom ni gyda thîm BBC Cymru i greu ffilmiau archif byrion wedi eu cynhyrchu’n arbennig ar gyfer plant cynradd, cyfnod allweddol 2. Mae’r ffilmiau yma’n rhoi’r menywod arbennig yma yng nghyd – destun hanes Cymru rhwng diwedd y 19eg a’r presennol.