Beth Rydym Wedi Bod Yn Gwneud..

Oli Wyn – cyfres newydd sbon ar Cyw

Mae criw cynyrchiadau Twt wedi bod yn brysur yn paratoi cyfres newydd sbon o’r enw Oli Wyn i Cyw. Cyfres am gerbydau o bob math yw hi wedi ei chyflwyno gan byped o’r enw Oli Wyn a leisir a phypedir gan yr actor profiadol, Meilyr Siôn

Ry’ ni wedi teithio ar hyd a lled Cymru’n ffilmio cerbydau fel Hoist Gychod yn Aberdaugleddau, Trên Stem ac Injan Dân yn Aberystwyth, JCB yng Nghasnewydd, Lori Gludo Ceir yn Abertawe a llwyth mwy.

Lwyddon ni osgoi tywydd mawr y gaeaf…tan i ni gyrraedd ein cyfnod stiwdio. Bu rhaid canslo’r diwrnod cynta’ oherwydd yr eira! Ond, chwarae teg i’r tîm, lwyddodd pawb gyrraedd y diwrnod canlynol – ffiw!

Bydd y gyfres yn cael ei darlledu ar ddyddiau Gwener o Fawrth 30ain, 2018

 

Mystery Soup!

18 mis wedi i CBBC a BBCWW lansio cystadleuaeth arloesol  Anim8 i ddod o hyd i gyfres gomedi newydd sbon ar gyfer CBBC a’r farchnad ryngwladol, mae Mystery Soup yn barod ar gyfer pitsio.

Siwan oedd Rheolwr Prosiect y fenter, ble gwelwyd yn agos i 300 o syniadau’n cael eu cynnig. Ar ôl cyfnod o asesu ac yna datblygu 12 prosiect, penderfynwyd ar gyfres gomedi wedi ei lleoli mewn ysgol sydd wedi ei adeiladu ar rifft. Cwmni newydd sbon o’r enw Hanifold Ltd sy’ tu ôl i’r syniad. Wedi cyfnod o ddatblyglu pellach, gyda Siwan yn cynhyrchu a Jam media yn Melfast yn animeddio, mae promo, dwy sgript a beibl wedi eu cwblhau.

Splinter Design a BBC Bitesize

12 o blant, 6 oedolyn a 2 stiwdio recordio; dyna oedd prosiect castio a chyfarwyddo llais diweddara’ Cynyrchiadau Twt. Prosiect i Splinter Design a BBC Bitesize i gefnogi’r cwricwlwm Cymraeg Ail Iaith oedd hon a’r brîff oedd castio plant phobl ifanc gydag ystod eang o acenion i adlewyrchu Cymru ben baladr. Gwnaethpwyd hyn drwy gastio cyfranwyr o bob cwr o Gymru, o Ynys Môn i Bont-y-pŵl, Yr Wyddgrug i Grymych a digon o lefydd ar hyd y ffordd!

Er mwyn hwyluso’r recordio a’r teithio i’n cyfranwyr, penderfynwyd rhannu’r sesiynau yn rhai’r De a’r Gogledd, ac felly ymunodd y cyfarwyddwraig llais profiadol, Siân Teifi â’r tîm. Tra bod Siwan yn gyfrifol am sesiynau Caerdydd, Siân oedd yn arwain y recordio yn Stiwdio Lefel 2, Caernarfon

Lansiwyd y ffilmiau yma ar wefan BBC Bitesize yn gynharach y mis yma.