Beth Rydym Wedi Bod Yn Gwneud..

Comisiwn newydd sydyn tu hwnt!

Fyddwn ni ôl yn y stiwdio wythnos nesaf gyda Caru Canu a Stori cyfres 3.

Diolch yn fawr iawn i Sioned Geraint, Angharad Thomas a’r tîm Materion Busnes yn S4C am fynd ati fel lladd nadroedd i gomisiynu a chytundebu hwn  mewn 2 fis.

Rydym yn edrych ymlaen yn arw at fynd ati i weithio gyda’r tîm gwych yn Picl Animation, Cracking Productions, Cranc Audio, a’r Cyfarwyddwr Cerdd Dyfan Jones a gwneud defnydd gwych o decstilau gwlân Cymreig bendigedig Melin Tregwynt. Diolch enfawr i’n hawduron Anna-Lisa Jenaer a Branwen Gwyn am ysgrifennu hynod gyflym ac wrth gwrs i’n ‘Cari’, Elin Davies.

 

Dathlu Wythnos Llyfrgelloedd gyda Booktrust Cymru

Wyddoch chi mai Hydref 3-9 yw Wythnos Llyfrgelloedd? Fel mae’n digwydd, cawsom ni’r pleser o ddathlu llyfrgelloedd gwych Cymru drwy ffilmio Dafydd Lennon, cyflwynydd newydd Cyw yn darllen un o lyfrau cynllun ‘Pori Drwy Stori’ Booktrust Cymru, ‘Yr Arth a’i Llyfr Arbennig’ yn Hwb Ystum Taf, Caerdydd.

Lleoliad gwych, tîm cyfeillgar, coffi arbennig a darlleniad hyfryd – am ffordd wych i dreulio bore gwyntog, hydrefol.

Bydd y ffilm ar lein yn fuan.

 

Castio a Lleisio

Pan mae’r haul yn gwenu, ble gwell i fynd na’r….bwth lleisio!

Fis yma, ry’n ni wedi bod yn ffodus iawn i weithio gyda chleientiaid cyfarwydd â rhai newydd.

Unwaith eto, Roedd hi’n bleser gweithio gyda Ho Ho Entertainment yn castio ac yn cyfarwyddo llais ar gyfer ffilm fer i hyrwyddo eu cyfres newydd, Toddler Time.

Mae Ho Ho wedi partneru gyda chrëwr y gyfres, Gail Penston, i ddatblygu ei chyfres llyfrau llwyddiannus mewn i gyfres animeiddiedig. Bydd y ffilm yn cael ei hanimeiddio gan gwmni Bumpy Box, a bydd yn barod mewn pryd i’w wylio yn y Gwŷl Cyfryngau Plant, y CMC yn Sheffield fis Gorffennaf.

Roedd hi’n bleser gweithio gyda chwmni sy’n newydd i ni, Pukka Films, ar ddwy ffilm ar gyfer Gwasanaeth Erlyn y Goron. Twt oedd yn gyfrifol am addasu’r sgriptiau o Saesneg i Gymraeg, castio a chyfarwyddo’r lleisio. Diolch i ‘lais’ y ffilmiau, Mali Harris am ei gwaith lleisio celfydd.