Beth Rydym Wedi Bod Yn Gwneud..

Mae’n wythnos FAWR!

Ydy, mae hi’n wythnos fawr i blant bach a mawr, gyda Hanner Tymor yr Hydref a Chalan Gaeaf ar y gorwel. Mae hi’n wythnos fawr y gynhyrchiadau Twt hefyd, gyda dwy o’n cyfresi ni’n dechrau ar Cyw.

Bydd Caru Canu’n dechrau am 7 bore Mawrth hydref 26ain, gyda 12 o ganeuon meithrin traddodiadol a chyfoes.

Mae caneuon newydd sbon Caru Canu nawr ar Spotify

https://open.spotify.com/album/50c7z2dDuWWWPRXyxTlhz2?si=PqN2JVmbQ6isQ7SSZFfn3Q

Gallwch chi wylio holl ganeuon y gyfres hon a’r rhai blaenorol – 52 cân – ar Youtube!

Bydd Cari nôl gyda chyfres 2 a Caru Canu a Stori am 7:20 bore Mercher y 27ain. Felly os yw eich plant chi’n dwlu ar glywed stori a’n caru canu chanu caneuon, Cyw yw’r lle i fod!

 

Cydlynydd cynhyrchiad / ymchwilydd

Mae Cynyrchiadau Twt yn chwilio am gydlynydd / ymchwilydd i weithio ar gyfres 2 o ‘Caru Canu a Stori’ ar gyfer Cyw / S4C.

Bydd tua 15 diwrnod o waith dros gyfnod o 5 wythnos o ganol Mehefin at ganol mis Gorffennaf.

Byddi’n gweithio o adre ond bydd gofyn i ti fod ar gael ar gyfer 5 niwrnod o ffilmio mewn stiwdio yn y Barri, Bro Morgannwg.

Y prif ddyletswyddau fydd paratoi sgriptiau ar gyfer mynd i’r stiwdio, trefnu propiau, logio siots ar leoliad a pharatoi ffurflenni metadata.

Bydd gwaith achlysurol arall hefyd.

Os oes gen ti brofiad yn y maes a diddordeb yn y gwaith, anfona dy CV at info@twtproductions.cymru

Mae rhai o benodau cyfres 1 ar gael i’w gwylio yma:

https://www.s4c.cymru/clic/programme/809182132

 

Dysgu Gartref

Yn dilyn cyfnod o weithio ar gynnwys Bitesize ar ddechrau’r pandemig yng ngwanwyn a haf 2020, roedd hi’n bleser cael gweithio unwaith eto ar gynnwys i helpu plant ddysgu gartre. 

Tro ‘ma, cawsom y pleser o becynnu cynnwys ar gyfer gwasanaeth ‘Dysgu Gartref’ Bitesize, i’w darlledu ar S4C. Mae adnoddau Bitesize yn du hwnt o ddefnyddiol i blant o bob oedran ac roedd yn wych eu gweld ar gael am y tro cyntaf yn Gymraeg ar S4C ac iplayer y BBC.