Caneuon Hyfryd Caru Canu nawr ar youtube

Cyfle i gyd-ganu caneuon hyfryd Caru Canu ar youtube!

Mae modd gwylio a chyd-ganu holl ganeuon y gyfres hyfryd hon ar youtube. Mae 10 cân ar lein yn awr a bydd 10 arall yn dilyn yn fuan.

Mwynhewch!