Ffilmiau Hyfforddi ar gyfer Booktrust Cymru

Braf oedd cael cyfle unwaith eto i weithio gyda Booktrust Cymru. Ry’ ni wrth ein boddau’n gweithio gyda nhw yn recordio llyfrau a rhigymau ar gyfer gwefan y Booktrust, ond tro ‘ma, fe fentrom ni o’r stiwdio recordio ac i’r ‘byd go iawn’ i ffilmio pytiau o gyngor ar gyfer ymwelwyr iechyd, a hynny’n Gymraeg ac yn Saesneg.