Datblygu a Chynhyrchu

Gyda chefndir ym maes animeiddio, cynnwys aml-gyfrwng a ffilmio byw, gallwn ddatblygu eich syniad o’r egin wreiddiol i’r cynhyrchu ei hun ac gyfer pob platfform: darlledu, y we a phlatfformau digidol.

Mae prosiectau diweddar yn cynnwys:

 • Caru Canu a Stori – straeon meithrin aml-gyfrwng  i S4C
 • Ani Ben Dod – datblygiad a arianwyd gan yr YAC Fund
 • Caru Canu – hwiangerddi wedi eu hanimeiddio i S4C
 • Gyrfa Bortffolio – cynnwys  i Cyngor Celfyddydau Cymru
 • Oli Wyn – cyfres bypedau i S4C

 

Sgriptio ac Addasu Sgriptiau

Mae prosiectau diweddar yn cynnwys:

 • Siôn y Chef i Ho Ho Rights ac S4C
 • Merched Mawreddog i BBC Bitesize
 • TGAU Hanes ac Addysg Grefyddol i Mosaic films
 • Toot the Tiny Tugboat i S4C, Five & Lupus films

 

Castio a Chyfarwyddo Lleisiau

Mae cleientiaid diweddar yn cynnwys:

 • Ho Ho Entertainment
 • Booktrust
 • Pukka Films / CPS Cymru
 • JM Creative / NHS