Datblygu a Chynhyrchu

Gyda chefndir ym maes animeiddio, cynnwys aml-gyfrwng a ffilmio byw, gallwn ddatblygu eich syniad o’r egin wreiddiol i’r cynhyrchu ei hun ac gyfer pob platfform: darlledu, y we a phlatfformau digidol.

Mae prosiectau diweddar yn cynnwys:

 • Oli Wyn, cyfres bypedau i S4C
 • Ffilmiau i gefnogi TGAU Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth i BBC Bitesize
 • Llan-ar-goll-en – comedi aml-gyfrwng a gynhyrchwyd i S4C
 • Adnoddau addysg ar lein i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Cymru

 

Sgriptio ac Addasu Sgriptiau

Mae prosiectau diweddar yn cynnwys:

 • TGAU Ffiseg, Bioleg a Mathemateg i BBC Bitesize a Sun & Moon Studios
 • Toot the Tiny Tugboat i S4C, Five & Lupus films

 

Castio a Chyfarwyddo Lleisiau

Mae cleientiaid diweddar yn cynnwys:

 • Ho Ho Entertainment
 • Booktrust
 • BBC Bitesize
 • Chwaraeon Cymru
 • Cloth Cat Animation
 • Mosaic Films