Oli Wyn – cyfres newydd sbon ar Cyw

Mae criw cynyrchiadau Twt wedi bod yn brysur yn paratoi cyfres newydd sbon o’r enw Oli Wyn i Cyw. Cyfres am gerbydau o bob math yw hi wedi ei chyflwyno gan byped o’r enw Oli Wyn a leisir a phypedir gan yr actor profiadol, Meilyr Siôn

Ry’ ni wedi teithio ar hyd a lled Cymru’n ffilmio cerbydau fel Hoist Gychod yn Aberdaugleddau, Trên Stem ac Injan Dân yn Aberystwyth, JCB yng Nghasnewydd, Lori Gludo Ceir yn Abertawe a llwyth mwy.

Lwyddon ni osgoi tywydd mawr y gaeaf…tan i ni gyrraedd ein cyfnod stiwdio. Bu rhaid canslo’r diwrnod cynta’ oherwydd yr eira! Ond, chwarae teg i’r tîm, lwyddodd pawb gyrraedd y diwrnod canlynol – ffiw!

Bydd y gyfres yn cael ei darlledu ar ddyddiau Gwener o Fawrth 30ain, 2018