Shane the Chef ar S4C

Mae’r cartŵn poblogaidd, ’Shane The Chef’ yn dod i wasanaeth Cyw ac rydym ni’n falch iawn o weithio gyda’r Cwmni cynhyrchu, Ho Ho Entertainment ar fersiynu’r gyfres hon i’r Gymraeg.

Rydym wedi castio 4 actor ifanc talentog tu hwnt ac ymysg yr oedolion mae rhai o leiswyr gorau’r genedl (dweud mawr!) : Steffan Rhodri; Eiry Thomas;  Geraint Morgan a Siôn Pritchard.

Bydd ‘Siôn y Chef” ar y sgrîn yn 2019.