Cyfres newydd o Caru Canu ar Cyw

Ji Geffyl Bach;  Mi Welais Long yn Hwylio; Pen, Ysgwyddau, Coesau Traed; Bili Broga…Os ydych chi a’ch plant yn mwynhau gwrando a gwylio hwiangerddi a chaneuon meithrin cyfoes a thraddodiadol, ry’ chi’n siŵr o fwynhau’r gyfres newydd o Caru Canu!

Wedi ei hanimeiddio’n hyfryd gan Picl Animation a Myfyrwyr Prifysgol Met Caerdydd, mae cyfle i wylio’r gyfres bore Mercher ar Cyw neu unrhyw dro ar Clic a’r iplayer.

Mae 10 o ganeuon y gyfres bellach ar YouTube a rhagor i ddilyn fis nesa’.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLO-DjoHO6NpjjSSvztGRqz-FyKznt4oP5