Castio a Lleisio

Pan mae’r haul yn gwenu, ble gwell i fynd na’r….bwth lleisio!

Fis yma, ry’n ni wedi bod yn ffodus iawn i weithio gyda chleientiaid cyfarwydd â rhai newydd.

Unwaith eto, Roedd hi’n bleser gweithio gyda Ho Ho Entertainment yn castio ac yn cyfarwyddo llais ar gyfer ffilm fer i hyrwyddo eu cyfres newydd, Toddler Time.

Mae Ho Ho wedi partneru gyda chrëwr y gyfres, Gail Penston, i ddatblygu ei chyfres llyfrau llwyddiannus mewn i gyfres animeiddiedig. Bydd y ffilm yn cael ei hanimeiddio gan gwmni Bumpy Box, a bydd yn barod mewn pryd i’w wylio yn y Gwŷl Cyfryngau Plant, y CMC yn Sheffield fis Gorffennaf.

Roedd hi’n bleser gweithio gyda chwmni sy’n newydd i ni, Pukka Films, ar ddwy ffilm ar gyfer Gwasanaeth Erlyn y Goron. Twt oedd yn gyfrifol am addasu’r sgriptiau o Saesneg i Gymraeg, castio a chyfarwyddo’r lleisio. Diolch i ‘lais’ y ffilmiau, Mali Harris am ei gwaith lleisio celfydd.