Gyrfa Portffolio yn y Celfyddydau Gweledol

Rhag 2, 2020

Yn ddiweddar, gweithiodd Cynyrchiadau Twt gyda Chyngor Celfyddydau Cymru i greu PDF rhyngweithiol i gynnal 30 o ffilmiau yn rhoi cyhoeddusrwydd i’r llu o gyfleoedd gwych sydd ar gael i bobl ifanc yn y celfyddydau gweledol.

Dewisodd y Cyngor Celfyddydau 15 o bobl greadigol i ffilmio eu hunain yn siarad am eu gwaith. Yr her i ni oedd gweithio gyda’r bobl dalentog yma ar eu cynnwys ac annog eu sgiliau ffilmio.

Cynhyrchwyd 2 PDF; un Gymraeg ac un Saesneg ac is- deitlwyd yr holl ffilmiau.

Dyluniwyd y PDF gan Gafyn Jones yn Mwstard a golygwyd y Ffilmiau gan Scott Phillips yn Next Level Production.

Cynhyrchodd Twt promo aml-blatfform i gyd-fynd â’r ymgyrch

https://twitter.com/Arts_Wales_/status/1330929449664204801