Gwasanaethau

Datblygu a Chynhyrchu

Gyda chefndir ym maes animeiddio, cynnwys aml-gyfrwng a ffilmio byw, gallwn ddatblygu eich syniad o’r egin wreiddiol i’r cynhyrchu ei hun ac gyfer pob platfform: darlledu, y we a phlatfformau digidol.

Sgriptio ac Addasu Sgriptiau

Rydym yn ysgrifennu sgriptiau gwreiddiol ac yn addasu sgriptiau o Gymraeg i Saesneg a Saesneg i Gymraeg.

Castio a Chyfarwyddo Lleisiau

Mae castio a chyfarwyddo llais yn aml yn mynd law yn llaw gyda’n prosiectau sgriptio. Rydym yn mwynhau ymgymryd â’r gwaith yma a threfnu trwyddedau perfformio ar gyfer plant.