Ein Blog

Gŵyl Animeiddio Caerdydd

Gŵyl Animeiddio Caerdydd

Roedd yn wych unwaith eto gallu bod yn un o noddwyr Gŵyl Animeiddio Caerdydd.

Mae Cynyrchiadau Twt yn ddibynnol iawn ar dalent animeiddio cwmnïau ac unigolion o gymra ar gyfer nifer o’n prosiectau ni felly mae’n bwysig i ni ein bod yn gallu cefnogi’r sector ble a phryd maen bosib. Mae ‘na gyfoeth o dalent yma yng Nghymru ac heb gwyliau fel hyn ble mae cyfle i bobl gyfarfod cyfoedion, gwneud cysylltiadau, clywed gan feistri yn eu maes a mwynhau bod yn rhan o’r sector, yn holl bwysig.

Brethyn & Fflwff ar S4C

Mae wedi bod yn bleser cynhyrchu fersiwn Gymraeg o gyfres animeiddio stop frame Second Home Studios, Brethyn & Fflwff

Lansiodd y gyfres bore ‘ma ar Cyw ac mae bellach ar gael ar yr iplayer a gwasanaeth ffrydio S4C, Clic.

Addaswyd y gyfres annwyl ac hyfryd hon gan Casia Wiliam a Tara Bethan sy’n lleisio.

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episodes/p0hpff6q/brethyn-fflwff

Bwydydd Blasus

Pum mlynedd ar ôl gweithio ar yr addasiad Cymraeg o Shane the Chef, roeddem yn falch iawn o gael cais i ymgynghori ar gyfres o gynnwys ffurf fer ar gyfer sianel YouTube Shane the Chef.

https://www.youtube.com/@ShanetheChef

Mae’r sianel yn llawn dop o ryseitiau a chlipiau o fwydydd blasus y gyfres.

Ar gyfer y ffilmiau ‘byw’, hwyl, bwydydd anarferol a thasgau oedd trefn y dydd. Cafwyd diwrnod gwych yn ffilmio gyda phedwar seren ifanc yn Qu studios ym Mryste. Bydd rhagor o gynnwys yn cael ei ychwanegu i’r sianel yn wythnosol. https://www.youtube.com/shorts/XY8-Mhf9nW0

Cronfa Cyfle i Bawb – Gwersylloedd Haf yr Urdd

Mae Cynyrchiadau Twt yn falch iawn ein bod wedi gallu cyfrannu at Gronfa Cyfle i Bawb – Gwersylloedd Haf yr Urdd 20023-24. Mae’r gronfa’n casglu arian gan gwmnïau ac unigolion er mwyn sicrhau gwyliau yn un o wersylloedd yr Urdd ar gyfer plant o gefndir ariannol heriol.

Mae’n achos gwerth chweil ac yn un yr ydym yn falch iawn o’i gefnogi.

Ry’ ni’n castio!

Cyfres am hynt a helynt doniol merch ifanc hynod anniben yw Annibendod. Anni yw’r prif gymeriad ac mae ganddi griw o ffrindiau. Byddwn yn castio ar gyfer Anni a’i ffrindiau.

Mae gan Anni fochdew animeiddiedig hefyd o’r enw Bochau .

Mae hon yn gyfres gomedi gyda’r pwyslais ar gomedi gweledol. Bydd oedolion yn cyd-actio gyda’r plant.

Byddwn yn dechrau ffilmio’r gyfres ar Fai’r 29ain, sef wythnos gwyliau’r Sulgwyn – wythnos Eisteddfod yr Urdd. Ni fydd y dyddiadau yma’n newid felly ystyriwch yn galed cyn ymgeisio os ydy’ch plentyn yn bwriadu cymeryd rhan yr yr Eisteddfod neu eich bod wedi trefnu gwyliau.

Croeso Nôl!

Mae dwy gyfres mae Siwan wedi uwch-gynhyrchu ar ran cwmniau eraill yn dychwelyd i Cyw yn 2024.

Wedi ei chynhyrchu gan griw Telesgôp, cyfres am ddifyr am fwyd ac o ble y daw yw Fferm Fach. Llongyfarchiadau i Will Samuel â’r tîm ar dderbyn comisiwn ar gyfer cyfres 3 a 4

 

Mae cwmni Yellow Barrels dan arweiniad Phil Higginson a Manon Jones wedi profi llwyddiant mawr gydau cyfres bypedau a threnau, Dreigiau Cadi. Wedi ei ffilmio ar reilffordd hyfryd Abergynolwyn, maer gwaith ar gyfres 2 wedi cychwyn.

Llongyfarchiadau!

Tweedy & Fluff = Brethyn & Fflwff!

Tweedy & Fluff = Brethyn & Fflwff!

Bydd cyfres hynod annwyl a chwtshlyd Second Home Studios, Tweedy & Fluff yn cychwyn fis nesa’ ar Cyw. Mae Cynyrchiadau Twt yn falch iawn i fod wedi cael y cyfle greu’r fersiwn Gymraeg, Brethyn & Fflwff. Wedi ei haddasu’n wych gan Casia Wiliam, sy’n gyn Bardd Plant Cymru a’i lleisio gan yr amryddawn Tara Bethan, mae cynulleidfa Cyw am gael eu sbwylio!

Blociau Lliw ar S4C

Blociau Lliw ar S4C

Bydd Blociau Lliw, cyfres liwgar a deniadol Aardman Animation yn dechrau darlledu ar Cyw am 7 y bore o Hydref 2023.

Yn ogystal â dysgu am liwiau, mae’r gyfres yn llawn caneuon tu hwnt o hyfryd. Roedd hi’n bleser felly gennym weithio gyda’r Cyfarwyddwr Cerdd Dyfan Jones i recordio’r rhain. Mae canu ym mer esgyrn yr actorion gwych a gastiwyd: Mared Williams, Gareth Elis, Gwawr Loader, Clare Hingott, Lily Beau ac actor newydd i’r diwydiant, Aled Gomer. Roedd hi’n bleser gweithio gyda chriw mor dalentog.

Ar gyfer y gyfres hon, ymunodd yr actor a’r cyfarwyddwr Geraint Morgan gyda’r tîm, gan gamu o ochr arall y meicroffon i gyfarwyddo llais ar y gyfres.

Addaswyd y sgriptiau yn wych gan Dafydd Emyr a Caryl Parry Jones.

Recordiwyd a chymysgwyd y rhaglenni yn Cranc Audio a’r golygydd oedd Dewi Evans.

Blociau Lliw ar S4C

Mae’n hâf o liw gyda’r Blociau Lliw

Mae’n haf o liw yma yn swyddfa Cynyrchiadau Twt!

Rydym newydd ddechrau ar fersiwn Gymraeg o sioe hynod boblogaidd CBeebies, Colour Blocks. Bydd Blociau Lliw’n dechrau darlledu fis Hydref felly ry’n ni wrthi fel lladd nadroedd yn paratoi ar gyfer llu o sesiynau canu a recordio. Bydd ‘na ganu yn y cymoedd cyn diwedd mis Awst wrth i ni deithio i stiwdio Dyfan Jones yn Aberdâr i ddechrau recordio’r caneuon cyn symud yn reit handi at Cranc yng Nghaerdydd i recordio’r lleisiau.

Bydd Blociau Lliw yn dechrau darlledu ar Cyw fis Hydref.

TŵnsTwt

Yn dilyn proses dendro, rydym yn falch tu hwnt i fod yn un o’r cwmnïau sydd ar Fframwaith Dybio Cartwnau S4C, fydd yn golygu y byddwn yn dybio cartwnau i’r sianel am y 4 mlynedd nesa’. Ni’n methu aros i gychwyn ar y gwaith!