Cynyrchiadau Twt

Twt – dim lol

Mae Cynyrchiadau Twt yn arbenigo mewn creu cynnwys i blant a phobl ifanc ym meysydd adloniant ac addysg.

Mae Cynyrchiadau Twt yn cynnig gwasanaeth unigryw. Yn ogystal â chreu ein cynnwys ein hunain, rydym yn hapus i helpu gydag unrhyw agwedd o’ch cynnwys chi, o’r syniad gwreiddiol i’r cynnyrch terfynol.

Rydym yn gwmni twt a hyblyg, sy’n tyfu yn ôl y galw ar bob prosiect. Mae hyn yn golygu y gallwn gynnig help i chi ar brosiectau mawr neu fach.

Rydym yn:

Datblygu Syniadau

Yn ogystal â datblygu syniadau Twt, rydym hefyd yn gweithio gyda chwmnïau eraill i ddatblygu eu cynnwys nhw. Yna, os oes angen, rydym yn hapus i gefnogi’r prosiect trwy gydol y cynhyrchiad.

Creu Cynnwys Aml-blatfform

Mae Twt yn datblygu ac yn cynhyrchu cynnwys ar gyfer darlledu a phlatfformau digidol, ac yn aml yn cydweithio gyda chwmnïau eraill.

Ysgrifennu ac Addasu Sgriptiau

Yn ogystal ag ysgrifennu sgriptiau gwreiddiol ar gyfer cynnwys addysgiadol a phlant, rydym yn addasu sgriptiau o Gymraeg i Saesneg ac o Saesneg i Gymraeg. Mae’r rhain yn cynnwys sgriptiau animeiddio post lip-sync a chynnwys i gleientiaid corfforaethol a rhai yn y 3ydd sector.

Castio actorion a Thalent Lleisio

Rydym yn castio plant ac oedolion ar gyfer cynyrchiadau ‘byw’ ac animeiddiedig yn ogystal â throsleisio mwy cyffredin. Mae tua 50% o’r gwaith castio hynny yn golygu castio plant ac oedolion ifanc.

Cyfarwyddo Llais

Mae nifer o’n prosiectau castio ni’n arwain at gyfarwyddo llais. Rydym yn gyfarwydd iawn gyda gweithio gyda thalent ifanc a dibrofiad yn ogystal ag artisitaid profiadol i wireddu dyheadau’r cleient.

Trefnu Trwyddedau Perfformio

Rydym yn gyfarwydd â threfnu trwyddedau perfformio ac yn hyderus yn cynghori eraill ar y broses.

Ry’ ni’n castio!

Cyfres am hynt a helynt doniol merch ifanc hynod anniben yw Annibendod. Anni yw’r prif gymeriad ac mae ganddi griw o ffrindiau. Byddwn yn castio ar gyfer Anni a’i ffrindiau. Mae gan Anni fochdew animeiddiedig hefyd o’r enw Bochau . Mae hon yn gyfres gomedi gyda’r...

Croeso Nôl!

Mae dwy gyfres mae Siwan wedi uwch-gynhyrchu ar ran cwmniau eraill yn dychwelyd i Cyw yn 2024. Wedi ei chynhyrchu gan griw Telesgôp, cyfres am ddifyr am fwyd ac o ble y daw yw Fferm Fach. Llongyfarchiadau i Will Samuel â’r tîm ar dderbyn comisiwn ar gyfer cyfres...

Tweedy & Fluff = Brethyn & Fflwff!

Bydd cyfres hynod annwyl a chwtshlyd Second Home Studios, Tweedy & Fluff yn cychwyn fis nesa’ ar Cyw. Mae Cynyrchiadau Twt yn falch iawn i fod wedi cael y cyfle greu’r fersiwn Gymraeg, Brethyn & Fflwff. Wedi ei haddasu’n wych gan Casia Wiliam, sy’n gyn Bardd...

Blociau Lliw ar S4C

Bydd Blociau Lliw, cyfres liwgar a deniadol Aardman Animation yn dechrau darlledu ar Cyw am 7 y bore o Hydref 2023. Yn ogystal â dysgu am liwiau, mae’r gyfres yn llawn caneuon tu hwnt o hyfryd. Roedd hi’n bleser felly gennym weithio gyda’r Cyfarwyddwr Cerdd Dyfan...

Mae’n hâf o liw gyda’r Blociau Lliw

Mae’n haf o liw yma yn swyddfa Cynyrchiadau Twt! Rydym newydd ddechrau ar fersiwn Gymraeg o sioe hynod boblogaidd CBeebies, Colour Blocks. Bydd Blociau Lliw’n dechrau darlledu fis Hydref felly ry’n ni wrthi fel lladd nadroedd yn paratoi ar gyfer llu o...

TŵnsTwt

Yn dilyn proses dendro, rydym yn falch tu hwnt i fod yn un o’r cwmnïau sydd ar Fframwaith Dybio Cartwnau S4C, fydd yn golygu y byddwn yn dybio cartwnau i’r sianel am y 4 mlynedd nesa’. Ni’n methu aros i gychwyn ar y gwaith!

Crawc a’i Ffrindiau ar Cyw

Edrych ymlaen at weithio unwaith eto gyda Ho Ho Rights i ddod â Crawc a’i Ffrindiau, i wylwyr Cyw.Wedi ei seilio ar lyfrau’r Albanwr Kenneth Grahame,The Wind in the Willows, mae’r gyfres newydd hon yn addasiad o’r gyfres Toad and Friends.Ni’n edrych ymlaen yn arw at...

Edrych yn wybodus mewn cotiau ‘lab’ gwyn!

Pleser cael gweithio unwaith eto gyda Cracking Productions ar gyfres o ffilmiau i Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’r ffilmio’n digwydd yn yr ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd a Singleton yn Abertawe – ble gwell i ddysgu sut mae’r adran Ficrobioleg yn gweithio ac i gael...

Comisiwn newydd sydyn tu hwnt!

Fyddwn ni ôl yn y stiwdio wythnos nesaf gyda Caru Canu a Stori cyfres 3. Diolch yn fawr iawn i Sioned Geraint, Angharad Thomas a’r tîm Materion Busnes yn S4C am fynd ati fel lladd nadroedd i gomisiynu a chytundebu hwn mewn 2 fis. Rydym yn edrych ymlaen yn arw at fynd...

Dathlu Wythnos Llyfrgelloedd gyda Booktrust Cymru

Wyddoch chi mai Hydref 3-9 yw Wythnos Llyfrgelloedd? Fel mae’n digwydd, cawsom ni’r pleser o ddathlu llyfrgelloedd gwych Cymru drwy ffilmio Dafydd Lennon, cyflwynydd newydd Cyw yn darllen un o lyfrau cynllun ‘Pori Drwy Stori’ Booktrust Cymru, ‘Yr Arth a’i Llyfr...