CYNYRCHIADAU TWT

Twt – dim lol

Mae Cynyrchiadau Twt yn arbenigo mewn creu cynnwys i blant a phobl ifanc ym meysydd adloniant ac addysg.

Mae Cynyrchiadau Twt yn cynnig gwasanaeth unigryw. Yn ogystal â chreu ein cynnwys ein hunain, rydym yn hapus i helpu gydag unrhyw agwedd o’ch cynnwys chi, o’r syniad gwreiddiol i’r cynnyrch terfynol.

Rydym yn gwmni twt a hyblyg, sy’n tyfu yn ôl y galw ar bob prosiect. Mae hyn yn golygu y gallwn gynnig help i chi ar brosiectau mawr neu fach.

Rydym yn:

Datblygu Syniadau

Yn ogystal â datblygu syniadau Twt, rydym hefyd yn gweithio gyda chwmnïau eraill i ddatblygu eu cynnwys nhw. Yna, os oes angen, rydym yn hapus i gefnogi’r prosiect trwy gydol y cynhyrchiad.

Creu Cynnwys Aml-blatfform

Mae Twt yn datblygu ac yn cynhyrchu cynnwys ar gyfer darlledu a phlatfformau digidol, ac yn aml yn cydweithio gyda chwmnïau eraill.

Ysgrifennu ac Addasu Sgriptiau

Yn ogystal ag ysgrifennu sgriptiau gwreiddiol ar gyfer cynnwys addysgiadol a phlant, rydym yn addasu sgriptiau o Gymraeg i Saesneg ac o Saesneg i Gymraeg. Mae’r rhain yn cynnwys sgriptiau animeiddio post lip-sync a chynnwys i gleientiaid corfforaethol a rhai yn y 3ydd sector.

Castio actorion a Thalent Lleisio

Rydym yn castio plant ac oedolion ar gyfer cynyrchiadau ‘byw’ ac animeiddiedig yn ogystal â throsleisio mwy cyffredin. Mae tua 50% o’r gwaith castio hynny yn golygu castio plant ac oedolion ifanc.

Cyfarwyddo Llais

Mae nifer o’n prosiectau castio ni’n arwain at gyfarwyddo llais. Rydym yn gyfarwydd iawn gyda gweithio gyda thalent ifanc a dibrofiad yn ogystal ag artisitaid profiadol i wireddu dyheadau’r cleient.

Trefnu Trwyddedau Perfformio

Rydym yn gyfarwydd â threfnu trwyddedau perfformio ac yn hyderus yn cynghori eraill ar y broses.

Gŵyl Animeiddio Caerdydd

Roedd yn wych unwaith eto gallu bod yn un o noddwyr Gŵyl Animeiddio Caerdydd. Mae Cynyrchiadau Twt yn ddibynnol iawn ar dalent animeiddio cwmnïau ac unigolion o gymra ar gyfer nifer o’n prosiectau ni felly mae’n bwysig i ni ein bod yn gallu cefnogi’r sector ble...

Brethyn & Fflwff ar S4C

Mae wedi bod yn bleser cynhyrchu fersiwn Gymraeg o gyfres animeiddio stop frame Second Home Studios, Brethyn & Fflwff Lansiodd y gyfres bore 'ma ar Cyw ac mae bellach ar gael ar yr iplayer a gwasanaeth ffrydio S4C, Clic. Addaswyd y gyfres annwyl ac hyfryd hon gan...

Bwydydd Blasus

Pum mlynedd ar ôl gweithio ar yr addasiad Cymraeg o Shane the Chef, roeddem yn falch iawn o gael cais i ymgynghori ar gyfres o gynnwys ffurf fer ar gyfer sianel YouTube Shane the Chef. https://www.youtube.com/@ShanetheChef Mae'r sianel yn llawn dop o ryseitiau a...

Cronfa Cyfle i Bawb – Gwersylloedd Haf yr Urdd

Mae Cynyrchiadau Twt yn falch iawn ein bod wedi gallu cyfrannu at Gronfa Cyfle i Bawb - Gwersylloedd Haf yr Urdd 20023-24. Mae’r gronfa’n casglu arian gan gwmnïau ac unigolion er mwyn sicrhau gwyliau yn un o wersylloedd yr Urdd ar gyfer plant o gefndir ariannol...

Ry’ ni’n castio!

Cyfres am hynt a helynt doniol merch ifanc hynod anniben yw Annibendod. Anni yw’r prif gymeriad ac mae ganddi griw o ffrindiau. Byddwn yn castio ar gyfer Anni a’i ffrindiau. Mae gan Anni fochdew animeiddiedig hefyd o’r enw Bochau . Mae hon yn gyfres gomedi gyda’r...

Croeso Nôl!

Mae dwy gyfres mae Siwan wedi uwch-gynhyrchu ar ran cwmniau eraill yn dychwelyd i Cyw yn 2024. Wedi ei chynhyrchu gan griw Telesgôp, cyfres am ddifyr am fwyd ac o ble y daw yw Fferm Fach. Llongyfarchiadau i Will Samuel â’r tîm ar dderbyn comisiwn ar gyfer cyfres...

Tweedy & Fluff = Brethyn & Fflwff!

Bydd cyfres hynod annwyl a chwtshlyd Second Home Studios, Tweedy & Fluff yn cychwyn fis nesa’ ar Cyw. Mae Cynyrchiadau Twt yn falch iawn i fod wedi cael y cyfle greu’r fersiwn Gymraeg, Brethyn & Fflwff. Wedi ei haddasu’n wych gan Casia Wiliam, sy’n gyn Bardd...

Blociau Lliw ar S4C

Bydd Blociau Lliw, cyfres liwgar a deniadol Aardman Animation yn dechrau darlledu ar Cyw am 7 y bore o Hydref 2023. Yn ogystal â dysgu am liwiau, mae’r gyfres yn llawn caneuon tu hwnt o hyfryd. Roedd hi’n bleser felly gennym weithio gyda’r Cyfarwyddwr Cerdd Dyfan...

Mae’n hâf o liw gyda’r Blociau Lliw

Mae’n haf o liw yma yn swyddfa Cynyrchiadau Twt! Rydym newydd ddechrau ar fersiwn Gymraeg o sioe hynod boblogaidd CBeebies, Colour Blocks. Bydd Blociau Lliw’n dechrau darlledu fis Hydref felly ry’n ni wrthi fel lladd nadroedd yn paratoi ar gyfer llu o...

TŵnsTwt

Yn dilyn proses dendro, rydym yn falch tu hwnt i fod yn un o’r cwmnïau sydd ar Fframwaith Dybio Cartwnau S4C, fydd yn golygu y byddwn yn dybio cartwnau i’r sianel am y 4 mlynedd nesa’. Ni’n methu aros i gychwyn ar y gwaith!