Comisiwn newydd sydyn tu hwnt!

Rhag 16, 2022

Fyddwn ni ôl yn y stiwdio wythnos nesaf gyda Caru Canu a Stori cyfres 3.

Diolch yn fawr iawn i Sioned Geraint, Angharad Thomas a’r tîm Materion Busnes yn S4C am fynd ati fel lladd nadroedd i gomisiynu a chytundebu hwn mewn 2 fis.

Rydym yn edrych ymlaen yn arw at fynd ati i weithio gyda’r tîm gwych yn Picl Animation, Cracking Productions, Cranc Audio, a’r Cyfarwyddwr Cerdd Dyfan Jones a gwneud defnydd gwych o decstilau gwlân Cymreig bendigedig Melin Tregwynt. Diolch enfawr i’n hawduron Anna-Lisa Jenaer a Branwen Gwyn am ysgrifennu hynod gyflym ac wrth gwrs i’n ‘Cari’, Elin Davies.