Edrych yn wybodus mewn cotiau ‘lab’ gwyn!

Chwef 27, 2023

Pleser cael gweithio unwaith eto gyda Cracking Productions ar gyfres o ffilmiau i Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’r ffilmio’n digwydd yn yr ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd a Singleton yn Abertawe – ble gwell i ddysgu sut mae’r adran Ficrobioleg yn gweithio ac i gael edrych yn wybodus yn ein cotiau ‘lab’ gwyn!