Croeso Nôl!

Chwef 13, 2024

Mae dwy gyfres mae Siwan wedi uwch-gynhyrchu ar ran cwmniau eraill yn dychwelyd i Cyw yn 2024.

Wedi ei chynhyrchu gan griw Telesgôp, cyfres am ddifyr am fwyd ac o ble y daw yw Fferm Fach. Llongyfarchiadau i Will Samuel â’r tîm ar dderbyn comisiwn ar gyfer cyfres 3 a 4

 

Mae cwmni Yellow Barrels dan arweiniad Phil Higginson a Manon Jones wedi profi llwyddiant mawr gydau cyfres bypedau a threnau, Dreigiau Cadi. Wedi ei ffilmio ar reilffordd hyfryd Abergynolwyn, maer gwaith ar gyfres 2 wedi cychwyn.

Llongyfarchiadau!