Brethyn & Fflwff ar S4C

Ebr 22, 2024

Mae wedi bod yn bleser cynhyrchu fersiwn Gymraeg o gyfres animeiddio stop frame Second Home Studios, Brethyn & Fflwff

Lansiodd y gyfres bore ‘ma ar Cyw ac mae bellach ar gael ar yr iplayer a gwasanaeth ffrydio S4C, Clic.

Addaswyd y gyfres annwyl ac hyfryd hon gan Casia Wiliam a Tara Bethan sy’n lleisio.

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episodes/p0hpff6q/brethyn-fflwff