Gŵyl Animeiddio Caerdydd

Mai 2, 2024

Roedd yn wych unwaith eto gallu bod yn un o noddwyr Gŵyl Animeiddio Caerdydd.

Mae Cynyrchiadau Twt yn ddibynnol iawn ar dalent animeiddio cwmnïau ac unigolion o gymra ar gyfer nifer o’n prosiectau ni felly mae’n bwysig i ni ein bod yn gallu cefnogi’r sector ble a phryd maen bosib. Mae ‘na gyfoeth o dalent yma yng Nghymru ac heb gwyliau fel hyn ble mae cyfle i bobl gyfarfod cyfoedion, gwneud cysylltiadau, clywed gan feistri yn eu maes a mwynhau bod yn rhan o’r sector, yn holl bwysig.