Chons da, Kara Kana

 

Mae Tîm Cynyrchiadau Twt ar ben eu digon! Mae rhai o ganeuon meithrin a hwiangerddi’r gyfres boblogaidd, Caru Canu wedi eu prynu gan Skrin Kernow. Bydd modd felly i chi wrando ar rai och hoff ganeuon Meithrin Cymraeg yn cael eu canu yng Nghernyweg cyn hir.

Diolch i Denzil Monk, o gwmni  Bosena, bydd 5 cân or gyfres yn ymddangos ar Vimeo fel rhan o ddathliadau Wythnos Siarad Cernyweg, fydd yn digwydd rhwng Mehefin 20-28.

https://vimeo.com/showcase/tk

Chons da” gydar wythnos!