Caru Canu ar Cyw

Bydd Caru Canu’n darlledu’n wythnosol o Awst 28ain

Mae’r gyfres animeiddiedig hyfryd hon yn cynnig cyfle i wylio a chanu caneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes wrth ddysgu am anifeiliaid, ystumiau, cyfri a’r tywydd. Ac i’r rhai sydd angen ‘amser tawel’, mae ‘na hwiangerddi i’w helpu cysgu hefyd! 

Mae Cynyrchiadau Twt wedi bod yn lwcus iawn i gael caniatâd i ddefnyddio tecstilau hyfryd Melin Tregwynt i roi gwedd wahanol iawn i’r gyfres. 

Cwmni Hurst Animation oedd yn gyfrifol am gynllunio a storifyrddio’r gyfres a Gary Hurst oedd y cyfarwyddwr.

Rydym yn falch o fod wedi rhoi’r cyfle i fyfyrwyr Cwrs BA Animeiddio Prifysgol Met Caerdydd i weithio ar rai penodau dan ofal cwmni ifanc lleol, Picl animation. Benthycodd Tom Blumberg, Daniel Lloyd, Elain Llwyd, Miriam Isaac a Mabli Tudur eu lleisiau hyfryd a threfnwyd y caneuon gan yr aml ddawnus Dyfan Jones.